Verificări și Măsurători PRAM

Pentru siguranţa dvs., ne implicăm cu atenţie în:

  • măsurarea rezistenţei de dispersie la prize de pământ (tablouri electrice şi clădiri);
  • verificarea continuităţii nulului de la tablouri electrice la utilaje şi prize;
  • măsurarea rezistenţei de dispersie la priza de pământ a paratrăsnetului;
  • verificarea continuităţii nulului de la tabourile electrice la centura de împământare;
  • verificarea rezistenţei de izolaţie la conductoare electrice.